Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 32. Mosdhënia atyre shans për përmirësim dhe ndryshim drejt më të mirës Në këtë mënyrë, vëren se disa prindër përbuzin fëmijën e tyre qoftë edhe për gabimin apo rrëshqitjen më të thjeshtë, dhe thuajse nuk ia harron këtë gabim që e ka bërë. Nëse fëmiu i tij vjedh diçka ai e emërton atë hajn[1] përgjithmonë, e nëse gënjen diçka m...
Video
18.09.2014
Video
16.09.2014
Video
06.09.2014
Video
23.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 32. Mosdhënia atyre shans për përmirësim dhe ndryshim drejt më të mirës Në këtë mënyrë, vëren se disa prindër përbuzin fëmijën e tyre qoftë edhe për gabimin apo rrëshqitjen më të thjeshtë, dhe thuajse nuk ia ...
19.09.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 27. Lejimi i vajzave të dalin vetëm nëpër dyqane pa mahrem[1] Pa dyshim se kjo është një neglizhencë e madhe dhe shkelje e besnikërisë. Ka prej njerëzve që i shoqëron vajzat e tij deri tek një market i madh e ato vazhdojnë të qëndrojn&eum...
15.09.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Kurani dhe programimi neuro-linguistik (NLP[1]) Thotë Dr. Muhamed et-Tekritij: “Sikur Milton Erikson[2] ta njihte gjuhën arabe, dhe ta lexonte Kuranin, do ta gjente devijimin e tij të shthurur në lidhje me atë që u mundua të arrinte, që të ndikojë në ndërdijen e njeriut nën p&e...
12.09.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
  Pyetje: Më jepni një përgjigje, Allahu ju shpërbleftë, për çështjen në vijim: A lejohet abdesti për namaz me ujë të detit; nëse jam përskaj detit dhe me vete posedoj edhe ujë të ëmbël (natyral), a të marr abdest me ujë të ëmb&eu...
09.09.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja