Youtube/Tezkije
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Po t’i pyesësh shumicën e njerëzve, pse e lexoni Kuranin? Do të pranosh një përgjigje të ngjashme si kjo: E lexojmë atë ngasë është nga punët më të mira; ngase për çdo shkronjë që e lexon shpërblehesh dhjetë herë, dhe ato dhjetë herë shumëfishohen; me ç’rast lexuesi i përkufizon qëllimet e tij vetëm tek arritja e shpërblimit të leximit, dhe asgjë më tepër, ku p&...
Video
27.07.2014
Video
26.07.2014
Video
25.07.2014
Video
24.07.2014
Akide
Omer el Eshkar
AKIDEJA PËRBALLË FILIZOFISË DHE ILMUL KELAMIT   1) Dallimi midis akides islame, filozofisë dhe Ilmul Kelamit      Filozofia merret me temat e njëjta që i trajton feja, sepse filozofët thonë se kërkimi i tyre ka synim ta zbulojë origjinën dhe qëllimin e universit d...
29.07.2014
Aktualitete
Nasir el Umer
Ngritja e kalifatit Islamik në kohën aktuale ka qenë piedestali i shpresës së çdo muslimani, dhe vazhdon të jetë. E si mos të jetë kështu kur kjo është përgëzimi i të dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem) për këtë umet, në h...
03.07.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Po t’i pyesësh shumicën e njerëzve, pse e lexoni Kuranin? Do të pranosh një përgjigje të ngjashme si kjo: E lexojmë atë ngasë është nga punët më të mira; ngase për çdo shkronjë që e lexon shpërblehesh dhjetë herë, dhe ato dhjetë...
24.06.2014
Tefsir
Dr. Uvejd ibn Hamud el-‘Atavi
Ramazani dhe meditimi i Kur’anit Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, paqja dhe përshëndetjet e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij! Më pas ... Gjatë jetës së tij, njeriut i dalin përpara momente të rëndësishme të cilat i tejkalon me sukses, për dall...
23.06.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja