Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
   (...artikulli paraprak)    Kjo hyrje është shumë e rëndësishme për çdonjërin që synon studimin e sirës fisnike Pejgamberike, sepse përmes saj ai mëson qëllimet e sirës, veçoritë dhe gjërat dalluese, e gjithashtu edhe gjendjen e humbjes dhe të devijimit në të cilën ndodhej njerëzimi para Shpalljes Hyjnore; ashtu siç ndihmon në kuptimin e domosdoshmërisë dhe nevojës së patjet&eum...
Video
13.01.2015
Video
26.12.2014
Video
17.12.2014
Video
14.12.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Përkufizim ·         Me termin “Xhehr” (shpalosje e diçkaje, publikim) është për qëllim ngritja e zërit gjatë leximit të Kuranit. ·         Ndërsa me termin “Tegannij” (kënd...
30.01.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
   (...artikulli paraprak)    Kjo hyrje është shumë e rëndësishme për çdonjërin që synon studimin e sirës fisnike Pejgamberike, sepse përmes saj ai mëson qëllimet e sirës, veçoritë dhe gjërat dalluese, e gjithashtu edhe gjendjen e humbjes d...
26.01.2015
Akide
Omer el Eshkar
Ne kemi vënë re se argumenti i tyre bazohet në pretendimin se përdorimi i transmetimeve si dëshmi duhet ta arrijë shkallën e sigurisë dhe nëse kuptimi i haditheve ahad, haditheve mutavatir dhe teksteve të Kur'anit nuk e arrin shkallën e sigurisë, ato janë supozime dhe supozimet nuk ...
22.01.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
  Nata me qetësinë dhe kthjelltësinë e saj është nga kohët me të mira për ngulitjen e mësimeve në mendje, veçanërisht koha e syfyrit, kur Allahu i Madhëruar zbret në qiellin e dynjasë; kohë në të cilën grumbullohet i tërë bereqeti d...
15.01.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja