Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 5. Lënia e punës dikujt tjetër     Kjo është njëra ndër arsyet me të cilat arsyetohen një numër i madh i atyre të cilët e lanë këtë rrugë duke menduar se është shtuar konkurrenca, aq sa arritën deri në atë pikë sa të mendojnë se  tashmë s’janë tjetër veçse një pengesë në këtë rrugë.     A  do t&eum...
Video
01.02.2015
Video
13.01.2015
Video
26.12.2014
Video
17.12.2014
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 5. Lënia e punës dikujt tjetër     Kjo është njëra ndër arsyet me të cilat arsyetohen një numër i madh i atyre të cilët e lanë këtë rrugë duke menduar se është shtuar konkurrenca, aq sa arritën deri në at&eum...
24.05.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
2. Preokupimi në kërkim të furnizimit:     Disa nga ata angazhohen në kërkim të furnizimit duke e harxhuar pjesën më të madhe të kohës së tyre në këtë, pastaj thonë se nuk ka kohë të mjaftueshme, për shkak të obligimeve ndaj fëmi...
01.05.2015
Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit e Mëshirëplotit!     Parathënie:     Të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi më fisnikun e të dërguarve, Profetin tonë Muhamedin paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, familje...
21.04.2015
Akide
Omer el Eshkar
Besimet të cilat vërtetohen me hadithet ahad      Para se ta mbarojmë këtë diskutim, do të bëjmë një listë të besimeve, të cilat vërtetohen me hadithe sahih (të vërteta). a) Pejgamberia e Ademit dhe e të Dërguarve të tjerë, pejgamberi...
10.04.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja