Youtube/Tezkije
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artkulli paraprak) Dije se njerëzit kanë dallime të mëdha në raport me Kur’anin Fisnik, prandaj Shejhul-Islam ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) i ka ndarë njerëzit në katër grupe në raport me Kur’anin, sipas asaj që është përmendur në Librin e Allahut Lavdiplotë; Prandaj ka thënë: “Njëri lloj janë ata të cilët e shmangën dhe u privuan nga dëgjimi i tij, siç janë ata për të...
Video
30.09.2015
Video
14.09.2015
Video
28.08.2015
Video
19.08.2015
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artkulli paraprak) Dije se njerëzit kanë dallime të mëdha në raport me Kur’anin Fisnik, prandaj Shejhul-Islam ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) i ka ndarë njerëzit në katër grupe në raport me Kur’anin, sipas asaj që është përmendur në Librin e All...
06.02.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Vëlla i bekuar! Vërtetë ndikimi i Kur’anit të madhëruar është një gjë tashmë e ditur, prandaj nuk është aspak për tu çuditur me gjurmët që ka lënë ai pikë së pari te Profeti ynë ﷺ, duke qenë se ishte nje...
27.01.2016
Avancim personal
Beker ebu Zejd
Vlera e diturisë është e njohur, për shkak të dobisë së përgjithshme të saj, nevojës së madhe për të sikurse nevoja e trupit për frymëmarrje, shfaqjes së mangësisë së individit varësisht prej nivelit të pakësimit të saj dhe se arritja ...
26.01.2016
Aktualitete
Hekuran Helshani
  بسم الله الرحمن الرحيم Në këtë shkrim, me lejen e Allahut, do të mundohem të sjell para lexuesit ata çfarë pata mundësi të përfitoja nga ligjërata e dijetarit të njohur, komentuesit të Kur’anit, njeriut me përvojë aq të gjatë n&e...
09.01.2016

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja