Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 17. Dëshpërimi për lindjen e vajzave Kjo, para se të jetë defekt në mënyrën e edukimit, është defekt në akide (kredo). Duke qenë se pasi që Allahu e ka furnizuar me një vajzë ai mërzitet për këtë dhe ngushtohet nga prezenca e saj. S’ka dyshim se kjo vepër është prej veprave të injorancës dhe është edukatë e trashëguar nga injoranca, nga ata të cilët Allahu i Lart...
Video
14.08.2014
Video
12.08.2014
Video
06.08.2014
Video
27.07.2014
Tezkije
Muhamed Husejn Jakub
Falënderimi i takon Allahut ndërsa paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të Dërguarin e Tij, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë. Ibën Rexhepi -Allahu e mëshiroftë- e ka cekur se nga shenjat e pranimit të Ramazanit, është agjër...
16.08.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetje: Cili është mendimi më i saktë rreth çështjes së ujërave? Ju kisha lutur që të na bëni dobi me një shpjegim të zgjeruar?   Përgjigje:  Të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut; Paqja dhe përshëndetjet e Tij qofshin mbi pejgam...
16.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 17. Dëshpërimi për lindjen e vajzave Kjo, para se të jetë defekt në mënyrën e edukimit, është defekt në akide (kredo). Duke qenë se pasi që Allahu e ka furnizuar me një vajzë ai mërzitet për këtë dhe ngushtohet nga prezenca e ...
09.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 13. Dallimi midis tyre Kjo është një prej aspekteve të mangësisë në edukimin e fëmijëve. Gjen njerëz të cilët bëjnë dallim midis fëmijëve të tyre dhe nuk mbajnë drejtësi me të gjithë, qoftë për gjëra ma...
03.08.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja