Youtube/Tezkije
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Allahu thotë në Kuran: “Kaloje një pjesë të natës, si falje shtesë për ty (Muhamed)! Është e vërtetë se Zoti yt do të të vendosë ty në një vend të lavdëruar.” (17:79) dhe “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë Ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbasë. Allahu do t’ua plotëso...
Video
17.12.2014
Video
14.12.2014
Video
28.11.2014
Video
11.11.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Allahu thotë në Kuran: “Kaloje një pjesë të natës, si falje shtesë për ty (Muhamed)! Është e vërtetë se Zoti yt do të të vendosë ty në një vend të lavdëruar.” (17:79) dhe “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut, falin namaz...
19.12.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 44. (Prej gjërave të preferuara është edhe) Shtirja se nuk i vëren (por jo neglizhimi) disa sjellje të pahijshme që dalin nga fëmijët, siç janë lojërat e kota apo budallallëqet e ndryshme 45. Shmangja e stërmadhimit të gabimeve Ajo që pri...
18.12.2014
Avancim personal
Bekër Ebu Zejd
Merr nga koha jote çaste për relaksim në kopshtet e diturisë, në librat e kulturës së përgjithshme, pasi që zemrat duhet të relaksohen kohë pas kohe. Është transmetuar se prijësi i besimtarëve Ali bin Ebi Talib, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thën&eu...
17.12.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 36. Mbajtja e drejtësisë mes tyre Toka dhe qiejt nuk mund të qëndrojnë ndryshe veçse me drejtësi, dhe s’ka mundësi që gjendjet e njerëzve të stabilizohen pos përmes drejtësisë. Prandaj prindërit e kanë obligim që të sillen m...
12.12.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja