Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Këta shembuj aromatik në sferën e edukimit dhe këto pamje të ndritshme, të shkëputur nga biografia e të parëve tanë, marrin mendtë dhe tërheqin pas vetes habi. Kur njeriu sheh se në çfarë gjendje janë fëmijët e tij në këto kohëra të rebelimit e devijimit, dhe sheh se në çfarë gjendje neglizhence dhe shmangieje jetojnë prindërit e tyre, dhe krahason gjendjen në të cil&eum...
Video
24.10.2014
Video
18.10.2014
Video
15.10.2014
Video
09.10.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Këta shembuj aromatik në sferën e edukimit dhe këto pamje të ndritshme, të shkëputur nga biografia e të parëve tanë, marrin mendtë dhe tërheqin pas vetes habi. Kur njeriu sheh se në çfarë gjendje janë fëmijët e tij në kë...
21.10.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Tema e parë: Argumente rreth këtij qëllimi 1)      Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.” (10:57) 2)     ...
17.10.2014
Avancim personal
Bekër Ebu Zejd
Mos bëj panik nëse një lëndë të bëhet e paarritshme (për shkak të vështirësisë të saj), pasi që disa lënde kanë qenë të pakuptueshme për disa prej dijetarëve të njohur, disa prej tyre e kanë pranuar këtë haptas, siç e gjejm...
14.10.2014
Akide
Omer el Eshkar
iii) Ndikimi i efektshëm  Akideja-besimi, dallohet prej fuqisë së saj mbi shpirtrat e pasuesve të tij. Filozofia e ka humbur shpresën se do të arrijë një ndikim të tillë. Ajo shpesh mund të arrijë një pozitë të lartë dhe pastaj të bie në kundërsht...
12.10.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja