Youtube/Tezkije
Omer el Eshkar
   Dijetarët muslimanë i rezistuan trendit të përzierjes së çështjeve të akides-besimit me filozofinë dhe Ilmul Kelamin, e cila filloi nga ata që njiheshin si "Filozofët e Islamit", si: Ibën Sina (Avicenna). Dijetarët musliman i luftuan njerëzit që u ndikuan nga këto filozofi.    Dijetarët e mëdhenj u ndanë në dy grupe: një grup përbëhej nga ata, të cilët e vërejtën rrezikun e kësaj...
Video
24.10.2014
Video
18.10.2014
Video
15.10.2014
Video
09.10.2014
Akide
Omer el Eshkar
   Dijetarët muslimanë i rezistuan trendit të përzierjes së çështjeve të akides-besimit me filozofinë dhe Ilmul Kelamin, e cila filloi nga ata që njiheshin si "Filozofët e Islamit", si: Ibën Sina (Avicenna). Dijetarët musliman i luftuan njerëzit që u ndikuan ng...
29.10.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Ekzistojnë metoda ndihmëse për edukimin e fëmijëve dhe çështje të cilat meritojnë vëmendjen tonë, prandaj duhet që t’i ndjekim ato gjatë edukimit të më të dashurve tanë. Ato janë si vijojnë:[1] 1. Përkujdesja q&eum...
25.10.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Këta shembuj aromatik në sferën e edukimit dhe këto pamje të ndritshme, të shkëputur nga biografia e të parëve tanë, marrin mendtë dhe tërheqin pas vetes habi. Kur njeriu sheh se në çfarë gjendje janë fëmijët e tij në kë...
21.10.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Tema e parë: Argumente rreth këtij qëllimi 1)      Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.” (10:57) 2)     ...
17.10.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja