Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Kjo, përveç që është lëshim në edukimin e fëmijëve, është edhe krim ndaj tyre. Dijetari Bekr Ebu Zejd (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vërejtur me kujdes mëkatet dhe gjynahet e zakonshme, dhe pashë se kur robi pendohet nga mëkatet dhe gjynahet, teubeja (pendimi) i ndërpret ato, e ndalon ndikimin e tyre në esencë; Prandaj, ashtu siç Islami zhduk ato që kanë kaluar, duke qenë shi...
Video
14.08.2014
Video
12.08.2014
Video
06.08.2014
Video
27.07.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Rëndësia i këtij qëllimi                 Ky është qëllimi më i rëndësishëm, qëllimi madhështor për të cilin zbriti Kurani dhe u urdhërua leximi i tij (Kuranit); jo vetëm kaq, por edhe ...
21.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Kjo, përveç që është lëshim në edukimin e fëmijëve, është edhe krim ndaj tyre. Dijetari Bekr Ebu Zejd (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vërejtur me kujdes mëkatet dhe gjynahet e zakonshme, dhe pashë se kur robi pendohet nga...
21.08.2014
Tezkije
Muhamed Husejn Jakub
Falënderimi i takon Allahut ndërsa paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për të Dërguarin e Tij, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë. Ibën Rexhepi -Allahu e mëshiroftë- e ka cekur se nga shenjat e pranimit të Ramazanit, është agjër...
16.08.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetje: Cili është mendimi më i saktë rreth çështjes së ujërave? Ju kisha lutur që të na bëni dobi me një shpjegim të zgjeruar?   Përgjigje:  Të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut; Paqja dhe përshëndetjet e Tij qofshin mbi pejgam...
16.08.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja