Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 9. Ndjeshmëria ndaj kritikave dhe qortimeve     Disa njerëz nuk dëshirojnë të qortohen, kritikohen apo tu kërkohet llogari, dhe në momentin që ndodh kjo hidhërohen dhe largohen nga kjo rrugë të dëshpëruar, ose duke e parë veten të paaftë ose duke u shtirë kryelartë, dhe duke nënvlerësuar kritikat e të tjerëve.     Ku qëndron ky përballë Umerit i cili thoshte: &rdqu...
Video
28.08.2015
Video
19.08.2015
Video
Muhamed Salih Munexhid
08.08.2015
Video
17.07.2015
Trajtime shkencore
Bekër Ebu Zejd
Nëse arrin ndonjë post, atëherë mbaje në mend se litari i cili të dërgoi deri aty ishte kërkimi yt i diturisë, pra mirësia e Allahut dhe pastaj dituria jote ishte shkaku që ti ke arritur atë çfarë gëzon prej posteve në arsim, fetva, gjykatë… etj., kës...
12.08.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 9. Ndjeshmëria ndaj kritikave dhe qortimeve     Disa njerëz nuk dëshirojnë të qortohen, kritikohen apo tu kërkohet llogari, dhe në momentin që ndodh kjo hidhërohen dhe largohen nga kjo rrugë të dëshpëruar, ose duke e parë veten të pa...
06.08.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Lidhshmëria në mes të përsiatjes dhe agjërimit Transmetohet nga Abdullah ibn Amër - Allahu qoftë i kënaqur me të - që Profeti ﷺ ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin ditën e Gjykimit. Agjërimi thotë: O Zot, e privova nga us...
08.06.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 5. Lënia e punës dikujt tjetër     Kjo është njëra ndër arsyet me të cilat arsyetohen një numër i madh i atyre të cilët e lanë këtë rrugë duke menduar se është shtuar konkurrenca, aq sa arritën deri në at&eum...
24.05.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja