Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
   Sira Pejgamberike mbështetet në burime të ndryshme të cilat ndahen në origjinale dhe plotësuese.    Prej burimeve origjinale janë: Kur’ani Fisnik, Hadithi, Librat e Sirës, betejave, evidencave, meritave, veçorive, si dhe libra të tjerë historik.    Ndërsa prej plotësueseve janë: librat juridik, librat edukativ, shkrimet poetike, librat e prejardhjeve, biografitë e përcjellësve të hadithit, si dhe librat e gjeogr...
Video
01.02.2015
Video
13.01.2015
Video
26.12.2014
Video
17.12.2014
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
   Sira Pejgamberike mbështetet në burime të ndryshme të cilat ndahen në origjinale dhe plotësuese.    Prej burimeve origjinale janë: Kur’ani Fisnik, Hadithi, Librat e Sirës, betejave, evidencave, meritave, veçorive, si dhe libra të tjerë historik.    N...
25.03.2015
Avancim personal
Bekër Ebu Zejd
Të stolisesh me "krenarinë e dijetarëve", në ruajtjen e diturisë dhe lartësimin e saj, në ruajtjen e nderit të madhështisë dhe fisnikërisë së saj. Varësisht prej mundit që derdh për këtë do të jetë përfitimi prej saj dhe prej aplikimit të s...
24.03.2015
Tezkije
Hekuran Helshani
   Me Emrin e Allahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirbërësit!    Kam dëgjuar më parë ligjërime, e pastaj edhe shumë të tjera nga Profesori im i çmuar Dr. Halid el-Muzejni. E kam dëgjuar duke shpjeguar gjëra të ndryshme rreth komentimit të Kur&...
20.03.2015
Akide
Omer el Eshkar
   Dijetarët i hodhën poshtë, ata të cilët nuk pranuan se hadithet ahad mund të përdoren si prova për çështjet e akides: a) Mendimi se hadithet ahad nuk mund të përdoren për t'u vërtetuar çështjet e akides, është një mendim i shpikur, i c...
17.03.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja