Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 15. Kujdesi për edukimin e tyre përmes shëmbëlltyrës Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, prandaj duhet që prindërit të jenë shëmbëlltyrë në vërtetësi, stabilitet, e gjëra të tjera, dhe ta dëshmojnë me vepra atë që e thonë. Prej gjërave të preferuara në këtë aspekt është që prindërit të falin namazin në pr...
Video
11.11.2014
Video
05.11.2014
Video
01.11.2014
Video
24.10.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 15. Kujdesi për edukimin e tyre përmes shëmbëlltyrës Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, prandaj duhet që prindërit të jenë shëmbëlltyrë në vërtetësi, stabilitet, e gjëra të tjera, dhe ta ...
23.11.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Argumente të cilat e pohojnë rëndësinë e këtij çelësi. Ky çelës me të vërtetë është nga çelësat me të rëndësishëm për meditimin dhe përsiatjen e Kuranit, nga më madhorët, aq sa janë paraqitur shume argumente t&eum...
21.11.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 8. Mbjellja e imanit dhe besimit të fortë e të saktë te fëmijët Prej gjërave të obligueshme për prindërit, e bile më e obligueshmja prej tyre, është që me gjithë mundin e tyre të përpiqen për këtë gjë, duke e ujitur va...
14.11.2014
Avancim personal
Bekër Ebu Zejd
Shenjtorja e dijetarit është “Nuk e di” (kur nuk e di) kurse e shkatërron këtë shenjtore dhe mbrojtje të tij tejkalimi i saj dhe fjala e tij “Është thënë…”. Kështu që, po që se gjysma e diturisë është “Nuk e di”, atëher&eu...
12.11.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja