Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 33. Përqendrimi (i thirrjes) vetëm në një shtresë të shoqërisë     Përqendrohet vetëm në një shtresë të shoqërisë dhe mendon se duhet të punohet vetëm me ata, por nëse dështon me këtë shtresë atëherë e godet dëshpërimi dhe dekurajohet, duke harruar kështu se kjo fe nuk është vetëm për një grup të caktuar apo vetëm për një...
Video
30.09.2015
Video
14.09.2015
Video
28.08.2015
Video
19.08.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 33. Përqendrimi (i thirrjes) vetëm në një shtresë të shoqërisë     Përqendrohet vetëm në një shtresë të shoqërisë dhe mendon se duhet të punohet vetëm me ata, por nëse dështon me këtë shtresë a...
06.11.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 23. Zhvendosja nga një vend tek tjetri – ballafaqimi me një realitet të panjohur     Duke mos hartuar strategji të posaçme për çdo vend të cilin e viziton dhe duke mos e lodhur kokën fare për gjetjen e metodave të përshtatshme, prandaj qy...
17.10.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(...artikulli paraprak) 16. Martesa     Shumica e atyre të cilët e kanë lënë pas dore çështjen e martesës kanë konsideruar se  gruaja është pengesë në rrugën e thirrjes; porse në anën tjetër epshi shpeshherë e largon dhe e dobëson ...
01.10.2015
Tefsir
Salih et-Turkij
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh! Surja el-Haxh •             Ka zbritur në vitin e tretë hixhrij pas sures Nur. •             Ë...
21.09.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja