Youtube/Tezkije
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Lidhshmëria në mes të përsiatjes dhe agjërimit Transmetohet nga Abdullah ibn Amër - Allahu qoftë i kënaqur me të - që Profeti ﷺ ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin ditën e Gjykimit. Agjërimi thotë: O Zot, e privova nga ushqimi dhe epshi gjatë ditës, prandaj më bëj ndërmjetësues. Po ashtu Kurani thotë: O Zot, e privova nga gjumi natën, më bëj ndërmjetësues p&e...
Video
17.07.2015
Video
16.07.2015
Video
15.07.2015
Video
14.07.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Lidhshmëria në mes të përsiatjes dhe agjërimit Transmetohet nga Abdullah ibn Amër - Allahu qoftë i kënaqur me të - që Profeti ﷺ ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin ditën e Gjykimit. Agjërimi thotë: O Zot, e privova nga us...
08.06.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(... artikulli paraprak) 5. Lënia e punës dikujt tjetër     Kjo është njëra ndër arsyet me të cilat arsyetohen një numër i madh i atyre të cilët e lanë këtë rrugë duke menduar se është shtuar konkurrenca, aq sa arritën deri në at&eum...
24.05.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
2. Preokupimi në kërkim të furnizimit:     Disa nga ata angazhohen në kërkim të furnizimit duke e harxhuar pjesën më të madhe të kohës së tyre në këtë, pastaj thonë se nuk ka kohë të mjaftueshme, për shkak të obligimeve ndaj fëmi...
01.05.2015
Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit e Mëshirëplotit!     Parathënie:     Të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi më fisnikun e të dërguarve, Profetin tonë Muhamedin paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, familje...
21.04.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja