Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
Ashtu siç prindërit kanë të drejta ndaj fëmijëve të tyre, ashtu edhe fëmijët kanë të drejta ndaj prindërve të tyre. Ashtu siç Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar për mirësi ndaj prindërve, Ai poashtu na ka urdhëruar edhe për mirësi ndaj fëmijëve tanë. Mirësia ndaj tyre dhe vullneti për edukimin e tyre është përmbushje e amanetit, ndërsa neglizhenca ndaj tyre dhe mangësia në ...
Video
15.04.2014
Video
15.04.2014
Video
29.03.2014
Video
21.03.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
Ashtu siç prindërit kanë të drejta ndaj fëmijëve të tyre, ashtu edhe fëmijët kanë të drejta ndaj prindërve të tyre. Ashtu siç Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar për mirësi ndaj prindërve, Ai poashtu na ka urdhëruar edhe për mirësi n...
17.04.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetja: A lejohet ti jepet zeqati atij që ka borxhe? Po e zëmë se një person ka marrë borxh një sasi pasurie për ta blerë një tokë; a mund ti jepet atij zeqati? Dhe deri në çfarë mase e meriton zeqatin një person i cili merr borxh për t’iu blerë rroba fëm...
14.04.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
Me Emrin e Allahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje! Dhe nga Allahu kërkojmë mbrojtje nga e keqja e vetëve tona dhe nga veprat e liga! Atë që Allahu e udh&e...
11.04.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetja: Nëse një person ma jep mua një sasi pasurie për t’ia shpërndarë atë fukarave, dhe ka kaluar një vit i plotë e ajo sasi ende nuk është shpërndarë tërësisht, a është kjo haram?  Dhe a është e detyrueshme që të plotësohet ...
10.04.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja