Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Këto ishin disa nga aspektet e lëshimeve dhe mangësive gjatë edukimit të fëmijëve, por çfarë të presim pas gjithë kësaj neglizhence? Çfarë do të korrim si rezultat i mangësive të tilla? A pas gjithë kësaj ka shpresë për rimëkëmbjen e fëmijëve tanë? I rrethuam ata me çdo shkak që i dërgon kah devijimi ndërsa ende po presim për përmirësimin dhe shp&eu...
Video
18.09.2014
Video
16.09.2014
Video
06.09.2014
Video
23.08.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Rëndësia e këtij qëllimi 1-      Ali ibën Ebi Talib -Allahu qoftë i kënaqur me të- ka thënë: “O ju bartës të Kuranit apo o ju bartës të dijes; dijeni mirë se dijetarë është ai që punon me atë që mëson dhe q&e...
27.09.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Këto ishin disa nga aspektet e lëshimeve dhe mangësive gjatë edukimit të fëmijëve, por çfarë të presim pas gjithë kësaj neglizhence? Çfarë do të korrim si rezultat i mangësive të tilla? A pas gjithë kësaj ka shpresë p&...
26.09.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 32. Mosdhënia atyre shans për përmirësim dhe ndryshim drejt më të mirës Në këtë mënyrë, vëren se disa prindër përbuzin fëmijën e tyre qoftë edhe për gabimin apo rrëshqitjen më të thjeshtë, dhe thuajse nuk ia ...
19.09.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 27. Lejimi i vajzave të dalin vetëm nëpër dyqane pa mahrem[1] Pa dyshim se kjo është një neglizhencë e madhe dhe shkelje e besnikërisë. Ka prej njerëzve që i shoqëron vajzat e tij deri tek një market i madh e ato vazhdojnë të qëndrojn&eum...
15.09.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja